دانلود فایل پی دی اف قانون حمایت از آمران به معروف و …

دانلود فایل پی دی اف

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  1394
به همراه قانون حمایت قضایی از بسیج و آیین نامه اجرایی آن

از اینجا دانلود کنید

منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 16:19