کلیدواژه کاردانی عمران

☑ ویژه آزمون ورود به حرفه کاردانان اردیبهشت 1402 ☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع ☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت ☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع ☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده ☑ تعداد دقیق واژه: ۲۲۴۲۹ تعداد صفحه: ۱۷۹ (۹۰ برگ) مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه PDF
کلیدواژه کاردانی عمران

☑ ویژه آزمون ورود به حرفه کاردانان اردیبهشت 1402

☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع

☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت

☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع

☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده

☑ تعداد دقیق واژه: ۲۲۴۲۹ تعداد صفحه: ۱۷۹ (۹۰ برگ)

مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه PDF 

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
150,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 03:08