کلیدواژه نشریه ۱۲۸ جلد ۶ | مشخصات فنی و عمومی تاسیسات مکانیکی

محصول حاضر کلیدواژه نشریه 128 جلد ششم (جلد 6) است. جلد ششم نشریه 128، خود در دو بخش مجزا اول به سال جلد 1385 و بخش دوم به سال جلد 1387 می‌باشد، این کلیدواژه اجتماع واژگان هر دو بخش است. این کلیدواژه ویژه نشریه 128 رشته مکانیک بخاطر ماهیت متفاوت نشریه 128 جلد 6 که فقط نقشه و جزئیات دتایل است، کلیدواژه جدا از سایر کلیدواژه‌ها و فقط بصورت تکی منتشر شده است. این کلیدواژه بصورت جدولی بوده ولی به علت طولانی بودن عناوین نقشه و شماره نقشه‌ها، بصورت 2 ستونه منتشر شده است. تعدا صفحه: 15 (8 برگ) همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%
کلیدواژه نشریه ۱۲۸ جلد ۶ | مشخصات فنی و عمومی تاسیسات مکانیکی

محصول حاضر کلیدواژه نشریه 128 جلد ششم (جلد 6) است. جلد ششم نشریه 128، خود در دو بخش مجزا اول به سال جلد 1385 و بخش دوم به سال جلد 1387 می‌باشد، این کلیدواژه اجتماع واژگان هر دو بخش است. این کلیدواژه ویژه نشریه 128 رشته مکانیک بخاطر ماهیت متفاوت نشریه 128 جلد 6 که فقط نقشه و جزئیات دتایل است، کلیدواژه جدا از سایر کلیدواژه‌ها و فقط بصورت تکی منتشر شده است. این کلیدواژه بصورت جدولی بوده ولی به علت طولانی بودن عناوین نقشه و شماره نقشه‌ها، بصورت 2 ستونه منتشر شده است.

تعدا صفحه: 15 (8 برگ)

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
80,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 04:33