نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تیرماه ۱۴۰۲

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات مشورتی این اداره کل در تیرماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

پایگاه خبری اختبار- نظریه های مشورتی تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیرماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

برای دریافت فایل نظریات مشورتی تیرماه ۱۴۰۲ کلیک کنید

گفتنی‌ست اداره کل حقوقی قوه قضاییه از شهریور ۱۳۹۸ نظریه‌های مشورتی خود را هر ماه در قالب یک فایل منتشر می‌کند.

بانک نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۲)

منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:25