کلیدواژه ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون مهر 1402 ☑ شامل کلیدواژه نشریه ۳۶۰ (منبع اصلی آزمون بهسازی ۹۰% سوالات آزمون گذشته) ☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع ☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت ☑ تعداد دقیق واژه: 21779 | تعداد صفحه: 192 (96 برگ) مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه بهسازی PDF  توجه: شرط شرکت در این آزمون داشتن ۱-حداقل مدرک ارشد سازه یا زلزله ۲-حداقل پایه ۲ نظارت یا اجرا ۳-حداقل پایه ۲ محاسبات همزمان هر ۳ شرط لازم است. توجه مهم: کلیدواژه “مباحث مقررات ملی + نشریه ۳۶۰” را پوشش داده و شامل نشریه ۵۲۴ (راهنمای نشریه ۳۶۰) نیست.
کلیدواژه ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون مهر 1402

☑ شامل کلیدواژه نشریه ۳۶۰ (منبع اصلی آزمون بهسازی ۹۰% سوالات آزمون گذشته)

☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع

☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت

☑ تعداد دقیق واژه: 21779 | تعداد صفحه: 192 (96 برگ)

مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه بهسازی PDF 

توجه: شرط شرکت در این آزمون داشتن ۱-حداقل مدرک ارشد سازه یا زلزله ۲-حداقل پایه ۲ نظارت یا اجرا ۳-حداقل پایه ۲ محاسبات همزمان هر ۳ شرط لازم است.

توجه مهم: کلیدواژه “مباحث مقررات ملی + نشریه ۳۶۰” را پوشش داده و شامل نشریه ۵۲۴ (راهنمای نشریه ۳۶۰) نیست.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
200,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:03