کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰

محصول حاضر کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم است. پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم با عنوان “طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای” در تیرماه ۱۳۹۸ ابلاغ شده است. همه کتاب‌های چاپی موجود آیین نامه ۲۸۰۰ دارای ۵ پیوست هستند، که پیوست ششم، جدا از کتاب اصلی مستقلا منتشر شده است، به این منظور سازه پلاس، کلیدواژه تکی پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ را بصورت کلیدواژه تکی تهیه و در اختیار علاقمندان قرار داده است. دانلود  فایل پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم (رایگان) تعداد صفحه: ۶ (۳ برگ) توجه: بعد از پرداخت ۲ فایل قابل دانلود است یکی بر اساس “شماره صفحات فایل” و یکی بر اساس “شماره صفحات کتاب” منتشر شده. همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%
کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰

محصول حاضر کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم است. پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم با عنوان “طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای” در تیرماه ۱۳۹۸ ابلاغ شده است. همه کتاب‌های چاپی موجود آیین نامه ۲۸۰۰ دارای ۵ پیوست هستند، که پیوست ششم، جدا از کتاب اصلی مستقلا منتشر شده است، به این منظور سازه پلاس، کلیدواژه تکی پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ را بصورت کلیدواژه تکی تهیه و در اختیار علاقمندان قرار داده است.

دانلود  فایل پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم (رایگان)

تعداد صفحه: ۶ (۳ برگ)

توجه: بعد از پرداخت ۲ فایل قابل دانلود است یکی بر اساس “شماره صفحات فایل” و یکی بر اساس “شماره صفحات کتاب” منتشر شده.

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
25,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:03