دانلود نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد و ذوب آهن

مجموعه سوالات عمومی صنایع فولاد ایران همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

 مجموعه سوالات عمومی صنایع فولاد ایران همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش، معارف اسلامی، زبان انگلیسی - عمومی، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی، هوش و استعداد تحصیلی و شغلی


تعداد سوالات در داخل این بسته:
150 نمونه سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (با پاسخ تشریحی)
150 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخ تشریحی)
200 نمونه سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
200 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخ تستی)
200 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (با پاسخنامه تستی)
200 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخنامه تستی)


دانلود رایگان بخشی از سوالات (Demo)

دانلود نمونه سوالات استخدام صنایع فولاد و ذوب آهن

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
شنبه 23 تیر 1403، ساعت 00:24