دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان محیط زیست

جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون‌های استخدامی سازمان محیط زیست، کارشناسان واحد آموزشی ایران استخدام بسته ویژه‌ای شامل نمونه سوالات عمومی آزمون‌های استخدامی سال‌های قبل با پاسخ تشریحی و سوالات عمومی خودآزما با پاسخنامه تستی به همراه بسته هدیه اصل سوالات تخصصی رشته شغلی کاردان و کارشناس محیط زیست مربوط به آزمون شهرداری سال‌های 91،90 و 92 (فاقد پاسخنامه) تهیه نموده‌اند.

جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون‌های استخدامی سازمان محیط زیست، کارشناسان واحد آموزشی ایران استخدام بسته ویژه‌ای شامل نمونه سوالات عمومی آزمون‌های استخدامی سال‌های قبل با پاسخ تشریحی و سوالات عمومی خودآزما با پاسخنامه تستی به همراه بسته هدیه اصل سوالات تخصصی رشته شغلی کاردان و کارشناس محیط زیست مربوط به آزمون شهرداری سال‌های 91،90 و 92 (فاقد پاسخنامه) تهیه نموده‌اند.

 توجه: کاربر گرامی "درس ریاضی و آمار مقدماتی" در آزمون فراگیر یازدهم از مواد آزمون حذف و آشنایی با قوانین و مقررات اداری اضافه گردیده است. شما بایستی با توجه به مواد درسی مذکور در دفترچه راهنمای ثبت نام اقدام به مطالعه مواد درسی موجود در بسته نمایید.

ویژگی‌های بسته سوالات سازمان محیط زیست:
1150 سوال عمومی آزمون‌های استخدامی چند سال اخیر با پاسخ تشریحی
1300 سوال عمومی خودآزمای آزمون‌های استخدامی با پاسخنامه تستی
60 سوال آشنایی با قوانین و مقررات اداری با پاسخ تشریحی
همراه با اصل سوالات تخصصی سال‌های (فاقد پاسخنامه) به عنوان هدیه

مواد امتحانی موجود در بسته:

دروس عمومی "با پاسخ تشریحی" شامل:
- آشنایی با قوانین و مقررات اداری
- فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L
- ریاضی و آمار مقدماتی
- زبان و ادبیات فارسی
- معارف اسلامی، زبان انگلیسی – عمومی
- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
- هوش و توانمندی های عمومی

سوالات تخصصی "فاقد پاسخنامه" شامل: (مشاهده)
40 سوال تخصصی کارشناس محیط زیست آزمون استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سال 92
15 سوال اکولوژی عمومی
10 سوال مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
15 سوال آلودگی محیط زیست

40 سوال تخصصی کارشناس محیط زیست آزمون استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سال 91
15 سوال اکولوژی عمومی
10 سوال مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
15 سوال آلودگی محیط زیست

40 سوال تخصصی کارشناس محیط زیست آزمون استخدامی شهرداری‌ها سال 90
15 سوال اکولوژی عمومی
10 سوال مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
15 سوال آلودگی محیط زیست

40 سوال تخصصی کاردان محیط زیست آزمون استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سال 92
15 سوال اکولوژی عمومی
10 سوال مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
15 سوال آلودگی محیط زیست

40 سوال تخصصی کاردان محیط زیست آزمون استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سال 91
15 سوال اکولوژی عمومی
10 سوال مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
15 سوال آلودگی محیط زیست

40 سوال تخصصی کاردان محیط زیست آزمون استخدامی شهرداری‌ها سال 90
15 سوال اکولوژی عمومی
10 سوال مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
15 سوال آلودگی محیط زیست


تلفن  پشتیبانی: 91300113 – 021

خرید و دانلود

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 16:54