نمونه سؤالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

دانلود نمونه سؤالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

منتشر شده از سوی شورای‌عالی کارشناسان دادگستری

 

امور ثبتی

دانلود فایل  

برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

دانلود فایل

تعیین نفقه

دانلود فایل

حوادث ناشی از کار

دانلود فایل

راه و ساختمان

دانلود فایل

کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

دانلود فایل

معادن

دانلود فایل

نقشه برداری و اطلاعات مکانی

دانلود فایل

امور بازرگانی

دانلود فایل

برق، الکترونیک و مخابرات

دانلود فایل

تأسیسات ساختمانی

دانلود فایل

حسابداری و حسابرسی

دانلود فایل

دامپروری و دامپزشکی

دانلود فایل

صنایع گاز و گازرسانی

دانلود فایل

کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود فایل

مهندسی آب

دانلود فایل

 
 
 
منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
جمعه 22 تیر 1403، ساعت 23:36