دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک سپه

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک سپه با پاسخ تشریحی شامل موارد زیر می باشد:– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:احکام و بینش اسلامی، مهارت‌های 1و2و7 ICDL، ریاضی و آمار، زبان انگلیسی، استعداد، اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک سپه با پاسخ تشریحی شامل موارد زیر می باشد:
– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
احکام و بینش اسلامی، مهارت‌های 1و2و7 ICDL، ریاضی و آمار، زبان انگلیسی، استعداد، اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی


نمونه سوالات عمومی استخدامی بانک سپه؛ به شرح زیر:


نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک سپه "مقطع دیپلم" سال 87

15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
15 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
15 نمونه سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
30 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخ تشریحی)
نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک سپه "مقطع کاردانی و کارشناسی" سال 87
15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
12 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
12 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
15 نمونه سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
20 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخ تشریحی)
نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک سپه سال 93
15 سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
12 سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
10 نمونه سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
12 نمونه سوال اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و قانون اساسی (با پاسخ تشریحی)


نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بانک ها

آزمون های بخش اول سوالات عمومی بانک ها شامل 827 (با پاسخ تشریحی)
1- آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سال 97 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
2- آزمون استخدامی بانک سپه، مسکن و صنعت و معدن در سال 96 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
3- آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
4- آزمون استخدامی بانک صادرات در سال 94 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
5- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
6- آزمون استخدامی بانک  پست بانک در سال 93 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
7- آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد در سال 93 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
8- آزمون استخدامی بانک کشاورزی در سال 92 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
9- آزمون استخدامی بانک سپه مقطع کارشناسی و بالاتر در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
10- آزمون استخدامی بانک صادرات مقطع  دیپلم در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
آزمون های بخش دوم سوالات عمومی بانک ها شامل 1349 (با پاسخنامه تستی)
1- آزمون استخدامی بانک صادرات مقطع کارشناسی در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
2- آزمون استخدامی بانک صادرات مقطع کاردنی در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
3- آزمون استخدامی بانک کشاورزی در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
4- آزمون استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
5- آزمون استخدامی بانک رفاه مقطع کاردانی و کارشناسی در سال 85 و 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
6- آزمون استخدامی بانک رفاه مقطع دیپلم در سال 86 و 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
7- آزمون استخدامی بانک سپه مقطع دیپلم در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
8- آزمون استخدامی بانک تجارت در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
9- آزمون استخدامی بانک مسکن مقطع کاردانی و کارشناسی در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
10- آزمون استخدامی بانک مسکن مقطع دیپلم در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
11- آزمون استخدامی بانک ملی در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
12- آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین مربوط به سالهای گذشته (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
13- آزمون استخدامی بانک ملت مربوط به سالهای گذشته (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)


نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک سپه؛ به شرح زیر:

سوال تخصصی آزمون استخدامی بانک سپه سال 87
30 سوال تخصصی رشته حقوق
30 سوال تخصصی رشته ریاضی
30 سوال تخصصی رشته مدریت
30 سوال تخصصی رشته معماری
30 سوال تخصصی رشته حسابداری
30 سوال تخصصی رشته مهندسی صنایع
30 سوال تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر

سوال تخصصی آزمون استخدامی بانک سپه سال 93:
70 
سوال تخصصی متصدی امور بانکی


دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 15:51