دانلود نمونه سوالات آشنایی با قوانین و مقررات اداری (به همراه اصل سوالات)

 بخش اول:اصل سوالات قوانین و مقررات اداری فراگیر دهم سال 1402 "با پاسخ تشریحی"15 سوال آشنایی با قوانین و مقررات اداری فراگیر دهم

بخش اول:
اصل سوالات قوانین و مقررات اداری فراگیر دهم سال 1402 "با پاسخ تشریحی"
15 سوال آشنایی با قوانین و مقررات اداری فراگیر دهم

بخش دوم:
سوالات تالیفی قوانین و مقررات اداری "با پاسخ تشریحی"
100 سوال از کتاب آشنایی با قوانین و مقررات اداری 

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
49 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:19