دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی بانک مسکن همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:نمونه سوالات عمومی استخدام بانک مسکن برگزار شده در سال 86 ویژه مقطع دیپلم و مقطع کاردانی و کارشناسی به همراه پاسخنامه و نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک مسکن برگزار شده در سال 86 ویژه مقطع دیپلم و مقطع کاردانی و کارشناسی شامل روانشناسی شخصیت، سوالات رشته اقتصاد، سوالات رشته حسابداری، سوالات رشته مهندسی عمران، سوالات رشته مترجمی زبان

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی بانک مسکن همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:
– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
نمونه سوالات عمومی استخدام بانک مسکن برگزار شده در سال 86 ویژه مقطع دیپلم و مقطع کاردانی و کارشناسی به همراه پاسخنامه و نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک مسکن برگزار شده در سال 86 ویژه مقطع دیپلم و مقطع کاردانی و کارشناسی شامل روانشناسی شخصیت، سوالات رشته اقتصاد، سوالات رشته حسابداری، سوالات رشته مهندسی عمران، سوالات رشته مترجمی زبان


نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک مسکن؛ به شرح زیر:

نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال 86 مقطع دیپلم
60 سوال روانشناسی شخصیت

نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال 86 مقطع کاردانی و کارشناسی
20
سوال روانشناسی شخصیت (با پاسخنامه)
10 سوال اقتصاد (با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (با پاسخنامه)
20 سوال رشته اقتصاد "نظری، بازرگانی، پول، بانکداری" (با پاسخنامه)
25 سوال رشته حسابداری (با پاسخنامه)
10 سوال آمار و ریاضی (با پاسخنامه)
50 سوال رشته مهندسی عمران (با پاسخنامه)
50 سوال رشته مترجمی زبان (با پاسخنامه)

نمونه سوالات عمومی استخدام بانک مسکن؛ به شرح زیر:

نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال 86 ویژه مقطع دیپلم
20 
سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخنامه)
20 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه)
20 سوال هوش و استعداد تحصیلی (با پاسخنامه)
20 سوال ریاضی و آمار (با پاسخنامه)
20 سوال زبان انگلیسی (با پاسخنامه)
25 سوال مبانی کامپیوتر (با پاسخنامه)

نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال 86 ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی
20 سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخنامه)
20 سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه)
20 سوال هوش و استعداد ذهنی (با پاسخنامه)
20 سوال ریاضی و آمار (با پاسخنامه)
20 سوال زبان انگلیسی (با پاسخنامه)
25 سوال مبانی کامپیوتر (با پاسخنامه)

آزمون های بخش اول سوالات عمومی بانک ها شامل 827 (با پاسخ تشریحی)
1- آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سال 97 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
2- آزمون استخدامی بانک سپه، مسکن و صنعت و معدن در سال 96 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
3- آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
4- آزمون استخدامی بانک صادرات در سال 94 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
5- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
6- آزمون استخدامی بانک  پست بانک در سال 93 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
7- آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد در سال 93 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
8- آزمون استخدامی بانک کشاورزی در سال 92 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
9- آزمون استخدامی بانک سپه مقطع کارشناسی و بالاتر در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)
10- آزمون استخدامی بانک صادرات مقطع  دیپلم در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخ تشریحی)

آزمون های بخش دوم سوالات عمومی بانک ها شامل 1349 (با پاسخنامه تستی)
1- آزمون استخدامی بانک صادرات مقطع کارشناسی در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
2- آزمون استخدامی بانک صادرات مقطع کاردنی در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
3- آزمون استخدامی بانک کشاورزی در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
4- آزمون استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
5- آزمون استخدامی بانک رفاه مقطع کاردانی و کارشناسی در سال 85 و 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
6- آزمون استخدامی بانک رفاه مقطع دیپلم در سال 86 و 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
7- آزمون استخدامی بانک سپه مقطع دیپلم در سال 87 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
8- آزمون استخدامی بانک تجارت در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
9- آزمون استخدامی بانک مسکن مقطع کاردانی و کارشناسی در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
10- آزمون استخدامی بانک مسکن مقطع دیپلم در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
11- آزمون استخدامی بانک ملی در سال 86 (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
12- آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین مربوط به سالهای گذشته (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)
13- آزمون استخدامی بانک ملت مربوط به سالهای گذشته (سوالات عمومی با پاسخنامه تستی)


 دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 06:00