نمونه سوالات اختصاصی

دانلود نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی مربی پرورشی 1402- دانلود نمونه سوالات روانشناسی تربیتی- دانلود نمونه سوالات سنجش - دانلود نمونه سوالات فنون تدریس
نمونه سوالات اختصاصی

توضیحات

دانلود نمونه سوالات اختصاصی آموزش و پرورش

نمونه سوالات اختصاصی
دانلود نمونه سوالات اختصاصی

1-روانشناسی پرورشی(تربیتی) : 450 تست
2-سنجش و ارزیابی: 1500 تست
3- فنون تدریس : 1000 تست

منبع: استخدامی
استخدامی
15,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 07:03