دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو رشته برق

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو رشته برق نمونه سوالات مدار الکتریکی -ماشین الکتریکی-الکترونیک-الکترومغناطیس همراه با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو رشته برق

۱-نمونه سوالات مدار الکتریکی۱و ۲ + پاسخنامه

۲-نمونه سوالات ماشین الکتریکی ۱و ۲ + پاسخنامه

۳-نمونه سوالات الکترونیک ۱و ۲ + پاسخنامه

۴-نمونه سوالات الکترومغناطیس + پاسخنامه

۵-نمونه سوالات زبان تخصصی برق + پاسخنامه

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
16,000 تومان
دریافت فایل
جمعه 22 تیر 1403، ساعت 23:46