شغل کاردان حسابداری نمونه سوالات آزمون استخدامی سیمان صوفیان

شغل کاردان حسابداری نمونه سوالات آزمون استخدامی سیمان صوفیان
شغل کاردان حسابداری نمونه سوالات آزمون استخدامی سیمان صوفیان

 

نمونه سوالات کاردان حسابداری بخش عمومی آزمون:

1- مجموعه نمونه سوالات معارف اسلامی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

2-مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

3-مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

4-مجموعه نمونه سوالات هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

5-مجموعه نمونه سوالات ریاضی و آمار همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

 

نمونه سوالات کاردان حسابداری بخش تخصصی آزمون علمی:

مجموعه کامل نمونه سوالات حسابداری صنعتی همراه پاسخنامه

مجموعه کامل نمونه سوالات حسابرسی  همراه پاسخنامه

بسته کامل نمونه سوالات حسابداری میانه همراه پاسخنامه

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
13,000 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 19:05