نمونه سوالات استخدامی شرکت کار و تامین ایلام و مرکزی

مجموعه نمونه سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی شرکت کار و تامین در ایلام و مرکزی همراه با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی شرکت کار و تامین ایلام و مرکزی

مفاد آزمون کتبی طبق اعلام شرکت کار و تامین مطابق زیر می باشد:

الف – معارف اسلامی، ب – ادبیات فارسی، ج – اطلاعات عمومی، د – هوش و استعداد، ه- آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی و قانون کار

مشاغل مورد نیاز :

خدمتگزار
آشپز
کمک آشپز
متصدی توزیع غذا
رختشویخانه

 

مجموعه نمونه سوالات شامل:

الف-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

ب-نمونه سوالات کامل ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

ج-نمونه سوالات کامل اطلاعات عمومی  همراه با پاسخنامه

د-نمونه سوالات کامل هوش و استعداد همراه با پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی شرکت کار و تامین دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
رایگان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 15:26