نمونه سوالات استخدامی شرکت متن آرای تهران رشته تاسیسات

نمونه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی شرکت متن آرای تهران رشته شغلی تاسیسات شامل ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ،ﺑﺮﻕﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ همراه با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی شرکت متن آرای تهران رشته تاسیسات

استخدامی شرکت متن آرای تهران

مواد آزمون با توجه بر اعلام نمودن شرکت متن آرای تهران شامل:

 

ﻣﻮاد آزﻣﻮن عمومی ﺷﺎﻣﻞ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﺁﺋﻴﻦ نگارش -معارف اسلامی – اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

ﻣﻮاد آزﻣﻮن تخصصی ﺷﺎﻣﻞ:مبانی برق – تاسیسات الکتریکی -ایمنی در برق – اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکی-تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

پکیج کامل نمونه سوالات تخصصی شامل:

-نمونه سوالات کامل مبانی برق همراه با پاسخنامه

-مجموعه نمونه سوالات تاسیسات الکتریکی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات ایمنی در برق واحد همراه با پاسخنامه

-پکیج نمونه سوالات اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکی  همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی ساختمان همراه با پاسخنامه

 

پکیج کامل نمونه سوالات عمومی شامل:

-نمونه سوالات کامل ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﺁﺋﻴﻦ نگارش همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل اطلاعات عمومی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

 

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی شرکت متن آرای تهران  دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
رایگان
دریافت فایل
جمعه 22 تیر 1403، ساعت 23:26