نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت کار و تامین زنجان

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت کار و تامین زنجان همراه جواب شامل آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی و قانون کار
نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت کار و تامین زنجان

 

مفاد آزمون کتبی طبق اعلام شرکت کار و تامین مطابق زیر می باشد:

الف – معارف اسلامی، ب – ادبیات فارسی، ج – اطلاعات عمومی، د – هوش و استعداد، ه- آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی و قانون کار

مجموعه نمونه سوالات شامل:

الف-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

ب-نمونه سوالات کامل ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

ج-نمونه سوالات کامل اطلاعات عمومی  همراه با پاسخنامه

د-نمونه سوالات کامل هوش و استعداد همراه با پاسخنامه

 

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
14,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 07:12