نمونه سوالات استخدامی شغل خدمات عمومی شرکت متن آرای تهران

نمونه سوالات آزمون استخدامی شغل خدمات عمومی شرکت متن آرای تهران همراه با پاسخنامه ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ-معارف اسلامی–دانش اجتماعی و حقوق اساسی
نمونه سوالات استخدامی شغل خدمات عمومی شرکت متن آرای تهران

مواد آزمون با توجه بر اعلام نمودن شرکت متن آرای تهران شامل:

 

ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﺁﺋﻴﻦ نگارش -معارف اسلامی – اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

پکیج کامل نمونه سوالات شامل:

-نمونه سوالات کامل ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﺁﺋﻴﻦ نگارش همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل اطلاعات عمومی همراه با پاسخنامه

-نمونه سوالات کامل دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

 

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
29,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 05:27