نمونه سوالات دستگاه های اجرایی راه و شهرسازی شغل حسابدار

نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی شغل حسابدار همراه با پاسخنامه
نمونه سوالات دستگاه های اجرایی راه و شهرسازی شغل حسابدار

۱-مجموعه کامل نمونه سوالات اصول حسابداری همراه + پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل مدیریت مالی + پاسخنامه

۳-سری نمونه سوالات کامل مبانی سازمان و مدیریت + پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل حسابداری دولتی + پاسخنامه

۵-مجموعه نمونه سوالات کامل بودجه و قانون محاسبات عمومی + پاسخنامه

 

۱-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی + پاسخنامه

۲-بسته کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات کامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری + پاسخنامه

۴-سری نمونه سوالات کامل معلومات عمومی+ پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه

۶-مجموعه نمونه سوالات کامل هوش و توانمندیهای ذهنی+ پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات+ پاسخنامه

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
15,000 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 07:19