نمونه سوالات استخدامی شرکت گل گهر کارشناسی برق

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر رشته های کارشناسی برق تمام گرایش ها همراه با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی شرکت گل گهر کارشناسی برق

 

مفاد آزمون کتبی عمومی طبق اعلام شرکت گل گهر مطابق زیر می باشد:

-ماشین های الکتریکی

– الکترونیک

– سیستم کنترل خطی

-مدارهای الکتریکی

-مدار منطقی

-زبان انگلیسی

-هوش و استعداد

 

مجموعه نمونه سوالات(همراه  پاسخنامه) شامل:

۱-نمونه سوالات کامل ماشین های الکتریکی همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل الکترونیک همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل سیستم کنترل خطی همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل مدارهای الکتریکی همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل مدار منطقی همراه با پاسخنامه

۶-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل هوش و استعداد همراه با پاسخنامه

مناسب برای رشته های کارشناسی برق تمامی گرایش ها  می باشد

تمامی نمونه سوالات همرا با پاسخنامه می باشد

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی شرکت گل گهر دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
29,000 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 05:43