منابع اختصاصی

دانلود رایگان منابع اختصاصی مربی پرورشی استخدامی آموزش و پرورش 1402- روانشناسی پرورشی، فنون تدریس، سنجش، تحول بنیادین،اسناد و قوانین بالادستی، آیین نامه
منابع اختصاصی

توضیحات

منابع حیطه اختصاصی

1-کتاب روانشناسی پرورشی(دکتر علی اکبر سیف)
2-کتاب روانشناسی پرورشی (مدرسان شریف)
3-کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی ( حسن شعبانی)
4-فنون تدریس (مدرسان شریف)
5-سنجش و اندازه گیری
6-جزوه طلایی اسناد و قوانین بالادستی
7-آیین نامه اجرایی مدارس
8-سند تحول بنیادین

 

منبع: استخدامی
استخدامی
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:54