منابع نظارت و ارزیابی 1

دانلود منابع نظارت و ارزیابی-شرایط عمومی پیمان-آیین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی (ضابطه 862 )- مشخصات فنی راه (نشریه 101 )دیوارهای سنگی (نشریه 90 )
منابع نظارت و ارزیابی 1

توضیحات

دانلود منابع نظارت و ارزیابی 1

شرایط عمومی پیمان

آیین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی (ضابطه 862 )

مشخصات فنی راه (نشریه 101 )

دیوارهای سنگی (نشریه 90 )

منبع: استخدامی
استخدامی
40,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:35