منابع کارشناس امور پشتیبانی

دانلود رایگان منابع و سوالات کارشناس امور پشتیبانی استخدامی وزارت بهداشت 1402 - مالیه عمومی، بودجه ریزی،تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتی،مدیریت منابع انسانی
منابع کارشناس امور پشتیبانی

توضیحات

دانلود منابع و سوالات کارشناس امور پشتیبانی

استخدامی وزارت بهداشت

 • مبانی مدیریت : 300 تست بهمراه پاسخنامه
 • بودجه ریزی : 500 تست بهمراه پاسخنامه
 • جزوه مدیریت
 • مدیریت مالی : 75 تست بهمراه پاسخنامه
 • حقوق مالیه عمومی
 • راهبردهای مدیریت مبانی انسانی : 170 تست بهمراه پاسخنامه
 • کتاب رفتار سازمانی
 • تئوری مدیریت : 250 تست بهمراه پاسخنامه
 • کتاب مدیریت منابع انسانی
 • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی : 400 تست پیام نور بهمراه پاسخنامه
 • نظریه های سازمان و مدیریت : 300 تست پیام نور بهمراه پاسخنامه
 • مالیه عمومی : 100 تست بهمراه پاسخنامه
منبع: استخدامی
استخدامی
45,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:30