منابع کارشناس اجرایی سلامت

دانلود رایگان منابع و سوالات کارشناس اجرایی سلامت استخدامی وزارت بهداشت 1402-اصول و مبانی مدیریت، برنامه ریزی و رفتار سازمانی، حسابداری و اقتصاد سلامت و...
منابع کارشناس اجرایی سلامت

توضیحات

دانلود منابع و سوالات کارشناس اجرایی سلامت

 • مدیریت مالی : 75 تست
 • مبانی مدیریت : 300 تست
 • تئوری مدیریت : کتاب
 • تئوری مدیریت : 240 تست بهمراه پاسخنامه
 • مدیریت مالی : کتاب(رضاتهرانی)
 • مدیریت رفتار سازمانی (کتاب)
 • حسابداری میانه
 • خلاصه اقتصاد کلان
 • اقتصاد خرد : 120 تست بهمراه پاسخنامه
 • خلاصه طلایی اصول سابداری
 • مبانی حسابداری
 • اصول حسابداری:
 • مدیریت رفتار سازمانی : کتاب
منبع: استخدامی
استخدامی
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:26