آموزش نحوه ارائه مقاله (شفاهی، پوستر) در کنفرانس های خارجی و اخذ ویزای کنفرانس (وبینار ضبط شده) – رایگان

بررسی گام‌های مهم و مورد نیاز جهت ارائه مقاله در کنفرانس‌های خارجی را چه به صورت شفاهی و چه به صورت پوستر مورد بررسی قرار دهیم.
آموزش نحوه ارائه مقاله (شفاهی، پوستر) در کنفرانس های خارجی و اخذ ویزای کنفرانس (وبینار ضبط شده) – رایگان
  • درس یکم: نحوه ارائه مقاله به صورت شفاهی و پوستر در کنفرانس - بخش یکم
  •  درس دوم: نحوه ارائه مقاله به صورت شفاهی و پوستر در کنفرانس - بخش دوم
  • درس سوم: شرایط اخذ و قوانین ویزای کنفرانس
  • درس چهارم: پرسش و پاسخ
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 20:35