تمرینات کاربردی نرم‌افزار اتوکد (ویژه ترسیمات معماری و سازه‌ای)

اغلب کسانی که قصد یادگیری نرم افزار اتوکد در زمینه معماری را دارند یا کسانی که دوره های آموزشی این نرم افزار را سپری می­کنند عموما کمبود تمرینات متناسب با روند یادگیری خود را دارند. برای رفع این نیاز دانشجویان معماری سراغ تمرینات مربوط به ترسیمات قطعات مکانیکی که بیشتر در دسترس هستند رفته یا اکتفا به تمرین با شکل های ساده مربع­‌ای و مستطیلی می­نمایند. در راستای رفع این کمبود تصمیم گرفته شد تا  تمریناتی طراحی شود که اولا گام به گام با آموزش دستورات نرم افزار پیش رود و ثانیا تمریناتی باشد که به ترسیمات معماری مرتبط گردد. این مجموعه در ۱۵ تمرین مجزا به گونه‌­ای طراحی شده است که دانشجو با مطالعه راهنمایی های درج شده در آن بتواند آن تمرین را ترسیم نماید. همچنین فایل اتوکد تمرینات نیز داخل محصول قرار داده شده است. در کنار این مجموعه ایبوک آموزش تصویری نرم افزار اتوکد نیز ارائه شده است تا استفاده کنندگان از این محصول هر گونه کمبود آموزشی خود را در زمینه اتوکد رفع نماید. این محصول درواقع یک پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد است که خریداران محترم می­توانند ضمن مطالعه جزوه آموزشی و سپس انجام تمرینات، تسلط خود را در زمینه اتوکد افزایش دهند. این مجصول برای دانشجویان معماری، عمران، مدرسان اتوکد و سایر علاقه مندان به نقشه کشی با کامپیوتر توصیه می‌شود.
تمرینات کاربردی نرم‌افزار اتوکد (ویژه ترسیمات معماری و سازه‌ای)

اغلب کسانی که قصد یادگیری نرم افزار اتوکد در زمینه معماری را دارند یا کسانی که دوره های آموزشی این نرم افزار را سپری می­کنند عموما کمبود تمرینات متناسب با روند یادگیری خود را دارند. برای رفع این نیاز دانشجویان معماری سراغ تمرینات مربوط به ترسیمات قطعات مکانیکی که بیشتر در دسترس هستند رفته یا اکتفا به تمرین با شکل های ساده مربع­‌ای و مستطیلی می­نمایند. در راستای رفع این کمبود تصمیم گرفته شد تا  تمریناتی طراحی شود که اولا گام به گام با آموزش دستورات نرم افزار پیش رود و ثانیا تمریناتی باشد که به ترسیمات معماری مرتبط گردد. این مجموعه در ۱۵ تمرین مجزا به گونه‌­ای طراحی شده است که دانشجو با مطالعه راهنمایی های درج شده در آن بتواند آن تمرین را ترسیم نماید. همچنین فایل اتوکد تمرینات نیز داخل محصول قرار داده شده است. در کنار این مجموعه ایبوک آموزش تصویری نرم افزار اتوکد نیز ارائه شده است تا استفاده کنندگان از این محصول هر گونه کمبود آموزشی خود را در زمینه اتوکد رفع نماید.

این محصول درواقع یک پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد است که خریداران محترم می­توانند ضمن مطالعه جزوه آموزشی و سپس انجام تمرینات، تسلط خود را در زمینه اتوکد افزایش دهند. این مجصول برای دانشجویان معماری، عمران، مدرسان اتوکد و سایر علاقه مندان به نقشه کشی با کامپیوتر توصیه می‌شود.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
40,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:27