آموزش دلایل عدم موفقیت در بازارهای مالی (وبینار ضبط شده) – رایگان

امروزه بازارهای مالی در ایران و جهان از اقبال خوب و قابل قبولی برخوردار هستند. به خصوص که دولت‌ها نیز به جهت تحقق اهداف خودکفایی و افزایش تولید داخلی در این مسیر قرار گرفته‌اند، لذا به نظر می‌رسد که آشنایی افراد با ماهیت رفتاری این بازارها بسیار مهم و کلیدی است و موجب می‌شود تا افراد علاقه‌مند با یک دید کامل و نگرش صحیح وارد این بازارهای بزرگ شوند.
آموزش دلایل عدم موفقیت در بازارهای مالی (وبینار ضبط شده) – رایگان
 • درس یکم: چرا شکست در بازارهای مالی بسیار قابل دسترس است
  • مقدمه
 • درس دوم: پایان قبل از آغاز
  • چگونگی ورود به بازارهای مالی
 • درس سوم: انتظارات
  • سراشیبی عدم دریافت سود
  • زمان نامرئی است
 • درس چهارم: عوامل محیطی
  • عدم امکان کنترل محیط
  • عدم شناخت محیط جدید
  • عدم تناسب عملکردی بین محیط بازار مالی و زندگی روزمره
  • عدم امکان تطابق با محیط
 • درس پنجم: عدم آگاهی و بینش
  • عدم آگاهی از کارکردهای معامله‌گران پویا
  • جایگزینی مسیرهای فرعی به جای مسیر اصلی 
 • درس ششم: نقشه راه و هدف
  • نداشتن استراتژی
 • درس هفتم: نگرش و حجمه اطلاعات
  • تنوع روش‌های معاملاتی
  • تفاوت در نوع نگرش
  • معانی متفاوت تعاریف
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:04