شرح منظم چگونگی کسب آمادگی برای آزمون وکالت

دانا معبدی، کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران و رتبه ۵ آزمون وکالت ۹۵ (کانون البرز)، در نوشتاری با عنوان «شرح منظم چگونگی کسب آمادگی برای آزمون وکالت» به معرفی منابع مطالعاتی استاندارد و مطمئن برای آزمون های حقوقی، به ویژه آزمون وکالت، پرداخته است.

شرح منظم چگونگی کسب آمادگی برای آزمون وکالت

به قلم دانا معبدی

دانا معبدی، کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران و رتبه ۵ آزمون وکالت ۹۵ (کانون البرز)، در نوشتاری با عنوان «شرح منظم چگونگی کسب آمادگی برای آزمون وکالت» به معرفی منابع مطالعاتی استاندارد و مطمئن برای آزمون های حقوقی، به ویژه آزمون وکالت، پرداخته است.

در این نوشتار همچنین لزوم یا عدم لزوم شرکت در کلاس‌ها و آزمون‌های آزمایشی مؤسسه‌ها و راهکارهای انتظام‌دهی به مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دریافت «شرح منظم چگونگی کسب آمادگی برای آزمون وکالت» در قالب یک فایل PDF کلیک کنید

 

منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 19:47