آموزش مدیریت مالی بنگاه

آموزش مدیریت مالی بنگاه‌ها چه کاربردی دارد؟ چرا به آن نیازمندیم؟ آشنایی با تئوری‌های نوین مالی و اقتصادی و چگونگی کاربرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریت سازمان‌ها همیشه یکی از مهمترین مباحث برای پیشبرد اهداف یک سازمان توسط افراد است. این تئوری‌ها مسیر اصلی رسیدن به هدف مهم هر سازمان یعنی حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام بوده که رسیدن به آن مستلزم داشتن اطلاعات مناسب در مورد مدیریت صحیح جریان های نقدی و غیرنقدی بلند‌مدت و کوتاه‌مدت است. بسیاری از مدیران خصوصا در ایران، بر حسب تجربه، توانایی مدیریت مسائل روتین و روزمره مالی سازمان را می‌آموزند، اما بهترین مدیران آن‌هایی هستند که توانایی پاسخگویی به نیازمندی شرایط برای تغییرات را داشته باشند و این امر تنها با دانستن قواعد کلی و تجربی میسر نمی‌شود، بلکه باید بدانند اساسا شرکت‌ها و بازارهای مالی چگونه رفتار می‌کنند. پاسخگویی مناسب به تغییر شرایط مالی و اقتصادی سازمان مستلزم ایجاد سوالاتی صحیح از وضعیت فعلی سازمان است و سوالات صحیح نیازمند پاسخی تحلیلی و مناسب برای تغییر شرایط فعلی و بهبود روند جاریست. پس از ارائه پاسخ مناسب مدیران به پرسش های مطرح‌شده می‌توانند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای سازمان خود جهت نیل به اهداف ترسیم شده انجام دهند. تمامی موارد ذکر‌شده مستلزم آشنایی مناسب با مدیریت مالی بنگاه‌هاست. اگر به‎طور خلاصه قصد ارائه تعریفی از مدیریت مالی بنگاه‌ها داشته باشیم می‌توان گفت مدیریت مالی بنگاه‌ها، بخشی از علم مدیریت مالی است که به بررسی چگونگی یافتن منابع مالی و تامین مالی شرکت‌ها، ساختار سرمایه‌ای و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌پردازد. درس مدیریت مالی بنگاه‌ها یکی از دروس اصلی در تمام برنامه‌های مدیریت کسب و کار در سراسر دنیا محسوب می‌شود. به علاوه، در رشته‌هایی نظیر مدیریت مالی و اقتصاد مالی نیز جزو مباحث اصلی و پیش‌نیاز سایر دروس تخصصی تلقی می‌گردد که نشان‌دهنده میزان اهمیت آن در مدیریت مالی کسب‌و‌کار ها در شرایط مختلف است.

معرفی اجمالی دوره

آموزش مدیریت مالی بنگاه‌ها چه کاربردی دارد؟ چرا به آن نیازمندیم؟ آشنایی با تئوری‌های نوین مالی و اقتصادی و چگونگی کاربرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریت سازمان‌ها همیشه یکی از مهمترین مباحث برای پیشبرد اهداف یک سازمان توسط افراد است. این تئوری‌ها مسیر اصلی رسیدن به هدف مهم هر سازمان یعنی حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام بوده که رسیدن به آن مستلزم داشتن اطلاعات مناسب در مورد مدیریت صحیح جریان های نقدی و غیرنقدی بلند‌مدت و کوتاه‌مدت است. بسیاری از مدیران خصوصا در ایران، بر حسب تجربه، توانایی مدیریت مسائل روتین و روزمره مالی سازمان را می‌آموزند، اما بهترین مدیران آن‌هایی هستند که توانایی پاسخگویی به نیازمندی شرایط برای تغییرات را داشته باشند و این امر تنها با دانستن قواعد کلی و تجربی میسر نمی‌شود، بلکه باید بدانند اساسا شرکت‌ها و بازارهای مالی چگونه رفتار می‌کنند. پاسخگویی مناسب به تغییر شرایط مالی و اقتصادی سازمان مستلزم ایجاد سوالاتی صحیح از وضعیت فعلی سازمان است و سوالات صحیح نیازمند پاسخی تحلیلی و مناسب برای تغییر شرایط فعلی و بهبود روند جاریست. پس از ارائه پاسخ مناسب مدیران به پرسش های مطرح‌شده می‌توانند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای سازمان خود جهت نیل به اهداف ترسیم شده انجام دهند. تمامی موارد ذکر‌شده مستلزم آشنایی مناسب با مدیریت مالی بنگاه‌هاست. اگر به‎طور خلاصه قصد ارائه تعریفی از مدیریت مالی بنگاه‌ها داشته باشیم می‌توان گفت مدیریت مالی بنگاه‌ها، بخشی از علم مدیریت مالی است که به بررسی چگونگی یافتن منابع مالی و تامین مالی شرکت‌ها، ساختار سرمایه‌ای و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌پردازد. درس مدیریت مالی بنگاه‌ها یکی از دروس اصلی در تمام برنامه‌های مدیریت کسب و کار در سراسر دنیا محسوب می‌شود. به علاوه، در رشته‌هایی نظیر مدیریت مالی و اقتصاد مالی نیز جزو مباحث اصلی و پیش‌نیاز سایر دروس تخصصی تلقی می‌گردد که نشان‌دهنده میزان اهمیت آن در مدیریت مالی کسب‌و‌کار ها در شرایط مختلف است.

ویژگی‌های دوره

آنلاین ، پروژه محور، تعاملی، ارائه گواهینامه پایان دوره

فصول دوره

فصل اول: آشنایی با مدیریت مالی بنگاه
فصل دوم: مقدماتی بر حکمرانی شرکتی
فصل سوم: اصول حسابداری
فصل چهارم: ارزش زمانی پول و نرخ بهره
فصل پنجم: اوراق بدهی
فصل ششم: تصمیمات سرمایه‌گذاری
فصل هفتم: ریسک
فصل هشتم: استراتژی و تجزیه و تحلیل پروژه‌ها;

معرفی مدرس

مسعود طالبیان
هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معاون پژوهش و امور بین الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف دکتری مهندسی مالی و تحقیق در عملیات از دانشگاه کلمبیا (نیویورک)، سال ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۳ کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۰

پیش‌نیازها

آشنایی مقدماتی با مهارت خواندن در زبان انگلیسی

روش ارزیابی و نمره‌دهی

حد نصاب قبولی در دوره: 75.0 نمره، فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
296,650 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 06:52