آموزش منابع انسانی داده محور – بخش یکم

امروزه بيشتر فرایندها در محيط کار، قابل‌اندازه‌گیری هستند؛ از اين‌ رو، در رویکردهای اخیر، به موضوع داده‌های موجود در واحد منابع انسانی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین رویکرد در حوزه منابع انساني تاکید می‌شود. مفاهیمی همچون تحلیل افراد، تحلیل نیروی انسانی، تحليل نيروي کار و منابع انسانی هوشمند نمونه آشکار چنین رویکردهایی بوده که بیان‌گر عمق تغییر نقش‌های منابع انسانی در سازمان‌های معاصر است. در این رویکردها، تلاش می‌شود با گردآوری داده‌های نیروی انسانی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها برای سازمان‌ها، ارزش‌آفرینی شده، مزیت رقابتی خلق شود. در اين فرادرس، ابتدا به بررسی مفاهيم، پيش‌زمينه‌ها و زيرساخت‌های منابع انسانی داده‌محور پرداخته، سپس با رويکردی کاربردی چگونگی استفاده از داده‌ها را برای دستیابی به بینش لازم برای استفاده در فرایندهای روزمره منابع انسانی از قبیل جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ایمنی و بهداشت، مدیریت عملکرد و نگرش‌های منابع انسانی بیان خواهيم کرد.
آموزش منابع انسانی داده محور – بخش یکم
 • فصل یکم: منابع انسانی دیجیتال
  • درس ۱: مقدمه
  • درس ۲: تحول دیجیتال در منابع انسانی
  • درس ۳: مفهوم مدیریت منابع انسانی دیجیتال
  • درس ۴: فرهنگ دیجیتال
  • درس ۵: محیط کار دیجیتال
  • درس ۶: آموزش دیجیتال
  • درس ۷: استخدام دیجیتال
 • فصل دوم: مفاهیم داده‌کاوی در منابع انسانی داده‌محور
  • درس ۸: مفاهیم داده‌کاوی و یادگیری ماشین
  • درس ۹: تحلیل داده‌ها در منابع انسانی داده‌محور
  • درس ۱۰: مراحل اجرایی تحلیل داده‌ها
  • درس ۱۱: مدل‌سازی منابع انسانی داده‌محور
  • درس ۱۲: کاربرد آزمون‌های آماری
  • درس ۱۳: الگوریتم‌های داده‌کاوی
 • فصل سوم: مفاهیم منابع انسانی داده‌محور
  • درس ۱۴: مفهوم منابع انسانی داده‌محور
  • درس ۱۵: نقش داده در تحول بنیادی فرایندهای منابع انسانی
  • درس ۱۶: تحلیل منابع انسانی
  • درس ۱۷: تفکر داده‌محور
  • درس ۱۸: تصمیم‌گیری داده‌محور
  • درس ۱۹: فرهنگ داده‌محور
 • فصل چهارم: سیر تکاملی هوشمندسازی و فراهوشمندسازی منابع انسانی
  • درس ۲۰: سیر تکاملی هوشمندسازی منابع انسانی
  • درس ۲۱: اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
  • درس ۲۲: بلاکچین، رایانش ابری، رایانش شناختی و رایانش عاطفی
  • درس ۲۳: کاربرد فناوری‌های تحول‌آفرین در حوزه منابع انسانی
  • درس ۲۴: منابع انسانی فراهوشمند
  • درس ۲۵: نقش جدید تیم‌های منابع انسانی با هوشمندسازی
 • فصل پنجم: خلق استراتژی داده در واحد منابع انسانی
  • درس ۲۶: استراتژی نقطه شروع هر فرایند
  • درس ۲۷: تابلوی استراتژی هوشمند
  • درس ۲۸: کاربرد داده در واحد منابع انسانی
  • درس ۲۹: خلق استراتژی داده
  • درس ۳۰: مقبولیت منابع انسانی داده‌محور
 • فصل ششم: منابع کلیدی داده‌های منابع انسانی
  • درس ۳۱: انواع داده از منظر ساختار
  • درس ۳۲: فعالیت‌ها
  • درس ۳۳: مکالمات
  • درس ۳۴: منابع تصویری و ویدئویی و حسگرها
  • درس ۳۵: شاخص‌های کلیدی عملکرد
  • درس ۳۶: شاخص‌های کلیدی عملکرد فرایندهای پایه
  • درس ۳۷: شاخص‌های کلیدی عملکرد فرایندهای توسعه‌ای
  • درس ۳۸: نگرش‌سنجی کارکنان
  • درس ۳۹: شناسایی اثربخش‌ترین نوع داده
 • فصل هفتم: راهنمایی ادامه مسیر
  • درس ۴۰: جمع‌بندی و نتیجه مباحث
  • درس ۴۱: ادامه یادگیری
منبع: فرادرس
فرادرس
799,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 06:25