آموزش مبانی حسابداری مالی

دوره آموزش مبانی حسابداری مالی چیست؟ «حسابداری» زبان تجارت است؛ چراکه تمامی صحبت‌هایی که پیرامون امور اقتصادی، فعالیت‌های تجاری و وضعیت کسب‌و‌کارها در جریان است بر مبنای قواعدی است که این قواعد در چهارچوب «حسابداری» تعریف و شناخته می‌شوند. از این‌ رو زبان مشترک همه افرادی که به‌ نوعی در زمینهٔ تجارت فعالیت دارند، حسابداری است. به این منظور است که آموزش حسابداری برای هر‌کس که به‌نوعی با مقوله تجارت درگیر است امری ضروری به نظر می‌آید. در تعریفی دیگر، قواعد موجود در طبقه‌بندی و گزارش نتایج فعالیت‌های اقتصادی، معاملات مالی و همه رویدادهایی که به نحوی اثر مالی دارند را «اصول حسابداری» می‌نامیم. بدیهی است که با دقت در این دو تعریف ارائه‌شده، جایگاه و اهمیت اصول حسابداری بر همه افرادی که به‌نوعی با فعالیت‌های تجاری دست‌ و پنجه نرم می‌کنند روشن می‌شود. در دوره آموزش اصول حسابداری (مبانی حسابداری مالی) مکتب‌خونه به تعاریفی همچون درآمد و هزینه، دارایی، بدهی و سرمایه، بدهکار و بستانکار که در چهارچوب حسابداری معنی پیدا می‌کنند، پرداخته شده است. شرکت‌کنندگان این دوره با استفاده از دوره آموزش اصول حسابداری و مبانی حسابداری مالی به هر آنچه برای آغاز کار در زمینهٔ حسابداری و فعالیت‌های مالی نیاز دارند، دست پیدا خواهند کرد و به‌ این‌ ترتیب در انتهای دوره با مفاهیمی همچون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، بازده، سود، کارایی و مدیریت بهینه منابع آشنا و مسلط خواهند بود. هدف از آموزش دوره مبانی حسابداری مالی چیست؟ در این دوره هدف اصلی آموزش اصول اولیه‌ای است که هرکس برای کار در زمینه‌های مالی و حسابداری به آن نیاز خواهد داشت. به این ترتیب هدف نهایی این دوره آموزش اصول حسابداری و حسابداری مالی به افراد و کمک به افراد در زمینهٔ دستیابی به موقعیت‌های مناسب شغلی که نیازمند داشتن حد مناسبی از دانش حسابداری است، در نظر گرفته‌شده است. دوره آموزش مبانی حسابداری مالی برای چه کسانی مناسب است؟ درس اصول حسابداری (1) یکی از اولین دروس تخصصی دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم تربیتی در نظر گرفته‌شده است. البته باید این نکته در نظر گرفته شود که درس اصول حسابداری (1) به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی دروس دیگری همچون اصول حسابداری (2)، حسابداری میانه و حسابداری پیشرفته نیز شناخته می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این دوره آموزشی برای همه دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم تربیتی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این افراد تهیه و تدوین این دوره به نحوی بوده است که برای شرکت در این دوره محدودیتی وجود نداشته باشد و همه افراد علاقه‌مند به یادگیری حسابداری و اصول اقتصادی بتوانند در این دوره شرکت داشته باشند. در انتهای دوره آموزش اصول حسابداری شرکت‌کنندگان چه دستاوردی خواهند داشت؟ علاوه بر آشنایی با تعاریف اولیه که برای هرکس که به نحوی با مسائل اقتصادی درگیر است لازم و ضروری به نظر می‌آید؛ به طور مشخص شرکت‌کنندگان این دوره با موارد زیر نیز آشنا خواهند شد: معرفی مبانی و مفاهیم عمومی حسابداری بنگاه‌های اقتصادی یادگیری عملیات حسابداری در بنگاه‌های خدماتی و بنگاه‌های بازرگانی یادگیری شیوه تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شامل صورت عملکرد مالی (صورت سود و زیان)، صورت‌ وضعیت مالی (ترازنامه) و صورت تغییرات در حقوق مالکانه یادگیری تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی تمایز دوره آموزش مبانی حسابداری مالی با سایر دوره‌های موجود در بازار چیست؟ اصلی‌ترین تمایز این دوره با سایر دوره‌های موجود در نحوه آموزشی است که برای این دوره در نظر گرفته‌شده است. در این دوره سعی شده است تا به طور متوازن به مفاهیم نظری و کاربردهای عملی اصول حسابداری پرداخته شود. این‌گونه است که مفاهیم نظری با آموزشی کاربردی و مسئله‌محور به بهترین شکل به مخاطب آموزش داده می‌شود. علاوه بر توازن موجود در مسائل نظری و کاربردی تمایز دیگر این دوره با سایر دوره‌ها در وجود آزمون‌هایی است که در مراحل مختلف دوره امکان ارزیابی میزان یادگیری افراد را فراهم می‌آورد.

معرفی اجمالی دوره

دوره آموزش مبانی حسابداری مالی چیست؟ «حسابداری» زبان تجارت است؛ چراکه تمامی صحبت‌هایی که پیرامون امور اقتصادی، فعالیت‌های تجاری و وضعیت کسب‌و‌کارها در جریان است بر مبنای قواعدی است که این قواعد در چهارچوب «حسابداری» تعریف و شناخته می‌شوند. از این‌ رو زبان مشترک همه افرادی که به‌ نوعی در زمینهٔ تجارت فعالیت دارند، حسابداری است. به این منظور است که آموزش حسابداری برای هر‌کس که به‌نوعی با مقوله تجارت درگیر است امری ضروری به نظر می‌آید. در تعریفی دیگر، قواعد موجود در طبقه‌بندی و گزارش نتایج فعالیت‌های اقتصادی، معاملات مالی و همه رویدادهایی که به نحوی اثر مالی دارند را «اصول حسابداری» می‌نامیم. بدیهی است که با دقت در این دو تعریف ارائه‌شده، جایگاه و اهمیت اصول حسابداری بر همه افرادی که به‌نوعی با فعالیت‌های تجاری دست‌ و پنجه نرم می‌کنند روشن می‌شود. در دوره آموزش اصول حسابداری (مبانی حسابداری مالی) مکتب‌خونه به تعاریفی همچون درآمد و هزینه، دارایی، بدهی و سرمایه، بدهکار و بستانکار که در چهارچوب حسابداری معنی پیدا می‌کنند، پرداخته شده است. شرکت‌کنندگان این دوره با استفاده از دوره آموزش اصول حسابداری و مبانی حسابداری مالی به هر آنچه برای آغاز کار در زمینهٔ حسابداری و فعالیت‌های مالی نیاز دارند، دست پیدا خواهند کرد و به‌ این‌ ترتیب در انتهای دوره با مفاهیمی همچون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، بازده، سود، کارایی و مدیریت بهینه منابع آشنا و مسلط خواهند بود. هدف از آموزش دوره مبانی حسابداری مالی چیست؟ در این دوره هدف اصلی آموزش اصول اولیه‌ای است که هرکس برای کار در زمینه‌های مالی و حسابداری به آن نیاز خواهد داشت. به این ترتیب هدف نهایی این دوره آموزش اصول حسابداری و حسابداری مالی به افراد و کمک به افراد در زمینهٔ دستیابی به موقعیت‌های مناسب شغلی که نیازمند داشتن حد مناسبی از دانش حسابداری است، در نظر گرفته‌شده است. دوره آموزش مبانی حسابداری مالی برای چه کسانی مناسب است؟ درس اصول حسابداری (1) یکی از اولین دروس تخصصی دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم تربیتی در نظر گرفته‌شده است. البته باید این نکته در نظر گرفته شود که درس اصول حسابداری (1) به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی دروس دیگری همچون اصول حسابداری (2)، حسابداری میانه و حسابداری پیشرفته نیز شناخته می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این دوره آموزشی برای همه دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم تربیتی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این افراد تهیه و تدوین این دوره به نحوی بوده است که برای شرکت در این دوره محدودیتی وجود نداشته باشد و همه افراد علاقه‌مند به یادگیری حسابداری و اصول اقتصادی بتوانند در این دوره شرکت داشته باشند. در انتهای دوره آموزش اصول حسابداری شرکت‌کنندگان چه دستاوردی خواهند داشت؟ علاوه بر آشنایی با تعاریف اولیه که برای هرکس که به نحوی با مسائل اقتصادی درگیر است لازم و ضروری به نظر می‌آید؛ به طور مشخص شرکت‌کنندگان این دوره با موارد زیر نیز آشنا خواهند شد: معرفی مبانی و مفاهیم عمومی حسابداری بنگاه‌های اقتصادی یادگیری عملیات حسابداری در بنگاه‌های خدماتی و بنگاه‌های بازرگانی یادگیری شیوه تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شامل صورت عملکرد مالی (صورت سود و زیان)، صورت‌ وضعیت مالی (ترازنامه) و صورت تغییرات در حقوق مالکانه یادگیری تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی تمایز دوره آموزش مبانی حسابداری مالی با سایر دوره‌های موجود در بازار چیست؟ اصلی‌ترین تمایز این دوره با سایر دوره‌های موجود در نحوه آموزشی است که برای این دوره در نظر گرفته‌شده است. در این دوره سعی شده است تا به طور متوازن به مفاهیم نظری و کاربردهای عملی اصول حسابداری پرداخته شود. این‌گونه است که مفاهیم نظری با آموزشی کاربردی و مسئله‌محور به بهترین شکل به مخاطب آموزش داده می‌شود. علاوه بر توازن موجود در مسائل نظری و کاربردی تمایز دیگر این دوره با سایر دوره‌ها در وجود آزمون‌هایی است که در مراحل مختلف دوره امکان ارزیابی میزان یادگیری افراد را فراهم می‌آورد.

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه خدمات منتورینگ پروژه محور تمرین و آزمون تالار گفتگو تسهیل استخدام

فصول دوره

فصل اول: تعریف حسابداری
فصل دوم: مفاهیم اساسی حسابداری
فصل سوم: تجزیه‌وتحلیل رویدادهای مالی
فصل چهارم: ثبت رویدادهای مالی
فصل پنجم: اصلاحات و تعدیلات پایان دوره
فصل ششم: تکمیل چرخه حسابداری و تهیه صورت‌های مالی
فصل هفتم: تکمیل چرخه حسابداری و بستن حساب‌ها
فصل هشتم: حسابداری مؤسسات بازرگانی
فصل نهم: سیستم ثبت دائمی و ادواری موجودی کالا
فصل دهم: تکمیل چرخه حسابداری در مؤسسات بازرگانی
فصل یازدهم: حسابداری موجودی مواد و کالا;

معرفی مدرس

امیر مرادی
امیر مرادی، دانشجوی دکتری حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی و عضو بنیاد ملی نخبگان است. تخصص ایشان در زمینه طراحی و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی است و در حال حاضر، در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و حسابرسی تحقیق می‌کند. ایشان تدریس دروس مختلف رشته حسابداری را در دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، فردوسی مشهد و خوارزمی (علوم اقتصادی سابق) و برگزاری دوره‌های تخصصی در مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی را در کارنامه خود دارد.

پیش‌نیازها

با توجه به سرفصل‌ها و موضوعاتی که برای این دوره در نظر گرفته‌شده است شرکت‌کنندگان این دوره نیاز به هیچ‌گونه پیش‌نیازی نخواهند داشت و با داشتن حداقلی از آگاهی نسبت به حسابداری و آشنایی جزئی با مسائل اقتصادی می‌توانند از مطالب ارائه‌شده در این دوره استفاده کنند و در انتها به سطح مناسبی از دانش حسابداری دست پیدا کنند.

روش ارزیابی و نمره‌دهی

حد نصاب قبولی در دوره: 70.0 نمره فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد.

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
534,650 تومان
دریافت فایل
شنبه 23 تیر 1403، ساعت 00:01