بهبود مهارت مدیریت زمان

مدیریت زمان توانایی شما برای استفاده اثربخش از زمان است به نحوی که با انجام وظایف و افزایش بهره‌وری در مسیر رسیدن به اهداف بزرگ خود قدم بردارید.
بهبود مهارت مدیریت زمان
  • چکیده 
  • درس یکم : مقدمه‌ای بر مهارت مدیریت زمان 
  • درس دوم : بهترین روش برای بهبود مدیریت زمان چیست؟
  • درس یوم : مهارت مدیریت زمان برای کودکان 
  • درس چهارم : انواع تصمیم‌گیری و ارتباط آن با مدیریت زمان 
  • درس پنجم: جمع‌بندی 
  • درس ششم : ادامه مسیر یادگیری و معرفی آموزش‌های مرتبط 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 17:17