PMBOK

عبارت (PMBOK) مخفف Project Management Body Of Knowledge می باشد، که در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه ، یا به شکل ساده‌ تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از Body Of Knowledge مجموعه ای کامل و جامع از اطلاعات و مهارت‌ها می باشد که یک حرفه را تشکیل می‌دهند. PMBOK معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج ترین معیار برای ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه می باشد. در دوره آموزش PMBOK از ابتدایی ترین مفاهیم مدیریت پروژه شروع میکنیم و تا سطوح پیشرفته تر پیش میریم. راه کارها و استانداردها رو میشناسیم و با حوزه های مختلف این استاندارد آشنا میشیم. در این دوره قصد داریم یاد بگیریم که چطور یک پروژه را تعریف کنیم، چطور پروژه تعریف شده را برنامه ریزی کنیم و چطور آنرا اجرا کرده و در نهایت آن را چگونه کنترل کرده و به پایان برسانیم. گذراندن PMBOK برای همه کسانی که در پروژه های علمی، فنی و صنعتی مشغول به کار هستند و یا تمایل دارند در این زمینه ها فعالیت نمایند میتواند مفید باشد. مهدی یوسفی نژاد عطاری در مجموعه فیلم آموزش PMBOK تلاش کرده تا به دور از اصطلاحات و تعاریف پیچیده، با زبانی ساده و به شکلی کاربردی شما را با PMBOK و حوزه های مختلف آن آشنا کند. آموزش PMBOK پیشنیازی ندارد و همه افراد میتوانند در این دوره آموزشی شرکت کرده و از طریق مجموعه فیلم آموزش PMBOK ، مفاهیم و حوزه های مختلف این استاندارد مدیریت پروژه را بیاموزند.

معرفی اجمالی دوره

عبارت (PMBOK) مخفف Project Management Body Of Knowledge می باشد، که در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه ، یا به شکل ساده‌ تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از Body Of Knowledge مجموعه ای کامل و جامع از اطلاعات و مهارت‌ها می باشد که یک حرفه را تشکیل می‌دهند. PMBOK معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج ترین معیار برای ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه می باشد. در دوره آموزش PMBOK از ابتدایی ترین مفاهیم مدیریت پروژه شروع میکنیم و تا سطوح پیشرفته تر پیش میریم. راه کارها و استانداردها رو میشناسیم و با حوزه های مختلف این استاندارد آشنا میشیم. در این دوره قصد داریم یاد بگیریم که چطور یک پروژه را تعریف کنیم، چطور پروژه تعریف شده را برنامه ریزی کنیم و چطور آنرا اجرا کرده و در نهایت آن را چگونه کنترل کرده و به پایان برسانیم. گذراندن PMBOK برای همه کسانی که در پروژه های علمی، فنی و صنعتی مشغول به کار هستند و یا تمایل دارند در این زمینه ها فعالیت نمایند میتواند مفید باشد. مهدی یوسفی نژاد عطاری در مجموعه فیلم آموزش PMBOK تلاش کرده تا به دور از اصطلاحات و تعاریف پیچیده، با زبانی ساده و به شکلی کاربردی شما را با PMBOK و حوزه های مختلف آن آشنا کند. آموزش PMBOK پیشنیازی ندارد و همه افراد میتوانند در این دوره آموزشی شرکت کرده و از طریق مجموعه فیلم آموزش PMBOK ، مفاهیم و حوزه های مختلف این استاندارد مدیریت پروژه را بیاموزند.

فصول دوره

مقدمه
محدودیت های پروژه
انواع پروژه
تعاریف مهم
مدیر پروژه
مشخصات شخصیتی مدیر
مسئولیتهای مدیر پروژه
معرفی تیم پروژه
پروژه و سازمان
ساختار سازمان
چرخه حیات پروژه
ویژگیهای چرخه حیات پروژه
نمونه های چرخه حیات پروژه (مثال اول تا سوم)
ذی نفعان پروژه
انتظارات ذی نفعان
فرآیندهای پروژه
گروه های فرآیندی
فرآیند آغازین
فرآیند برنامه ریزی
فرآیند اجرا
فرآیند کنترل
فرآیند اختتام
استاندارد های مدیریت پروژه
نمای کلی
مدیریت یکپارچگی پروژه
فرآیندهای مدیریت یکپارچگی پروژه
مرحله اول: توسعه منشور پروژه
مرحله دوم: توسعه برنامه پروژه
مرحله سوم: هدایت و کنترل مراحل اجرایی
مرحله چهارم: نظارت و کنترل کار پروژه
مرحله پنجم: کنترل یکپارچه تغییرات
مرحله ششم: خاتمه پروژه یا فاز
مدیریت محدوده پروژه
فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه
مرحله اول: برنامه مدیریت محدوده
مرحله دوم: جمع آوری الزامات
مرحله سوم : تعریف محدوده
مرحله چهارم: تدوین ساختار شکست کار (WBS)
مرحله پنجم:تأیید و قانونی سازی محدوده
مرحله ششم: کنترل محدوده
مدیریت زمان بندی پروژه
مرحله اول : برنامه مدیریت زمان بندی
مرحله دوم: تعریف فعالیت ها
مرحله سوم: ترتیب فعالیت ها
مرحله چهارم: تخمین منابع مورد نیاز فعالیت ها
مرحله پنجم: برآورد مدت زمان فعالیت ها
مرحله ششم: توسعه برنامه زمان بندی
مرحله هفتم:کنترل برنامه
مدیریت هزینه پروژه
برنامه ریزی مدیریت هزینه
برآورد هزینه
بودجه بندی پروژه
کنترل هزینه
مدیریت کیفیت پروژه
مرحله اول: برنامه ریزی کیفیت
مرحله دوم: تضمین کیفیت
کنترل کیفیت
مدیریت منابع پروژه
برنامه ریزی مدیریت منابع
تخمین منابع فعالیت ها
جذب منابع
توسعه تیم
مدیریت تیم
کنترل منابع
مدیریت ارتباطات پروژه
برنامه ریزی مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ارتباطات
کنترل ارتباطات
مدیریت ریسک پروژه
برنامه ریزی مدیریت ریسک
شناسایی ریسک
آنالیز کیفی ریسک
آنالیز کمی ریسک
پاسخگویی به ریسک
کنترل ریسک
مدیریت تدارکات پروژه
برنامه ریزی مدیریت خرید
هدایت خرید
کنترل خرید
خاتمه خرید
مدیریت ذی نفعان پروژه
شناسایی ذی نفعان
برنامه ریزی مدیریت ذی نفعان
مدیریت درگیری ذی نفعان
کنترل درگیری ذی نفعان;

معرفی مدرس

مهدی یوسفی نژاد عطاری
مهدی یوسفی نژاد عطاری مدرس دوره آموزش PMBOK و داده کاوی، کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مهندسی صنایع و دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع می باشد. او بیش از سیزده سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت پروژه را داراست و در سال های اخیر به تدریس در حوزه های مختلف مدیریت پروژه و زنجیره تامین مشغول بوده است.

پیش‌نیازها

ندارد

روش ارزیابی و نمره‌دهی

آزمون های آنلاین

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
225,000 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 15:13