دوره LPIC 1 لینوکس | Linux: System Administrator (دوره آنلاین)

مدرک LPIC-1 اولین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه اداره کردن امور مرتبط با تعمیر و نگهداری از طریق خط فرمانی (command line)، نصب و پیکربندی یک کامپیوتر برخوردار از سیستم عامل لینوکس و نهایتا تنظیمات اولیه مرتبط با شبکه را تایید می کند.چنانچه با لینوکس و دوره های آموزش لینوکس از پیش آشنایی ندارید اما قصد شروع دوره های آموزش لینوکس را دارید، به شما توصیه توصیه می کنیم تا ابتدا راهنمای شروع دوره های آموزش Linux را مطالعه نمایید.

معرفی اجمالی دوره

مدرک LPIC-1 اولین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه اداره کردن امور مرتبط با تعمیر و نگهداری از طریق خط فرمانی (command line)، نصب و پیکربندی یک کامپیوتر برخوردار از سیستم عامل لینوکس و نهایتا تنظیمات اولیه مرتبط با شبکه را تایید می کند.چنانچه با لینوکس و دوره های آموزش لینوکس از پیش آشنایی ندارید اما قصد شروع دوره های آموزش لینوکس را دارید، به شما توصیه توصیه می کنیم تا ابتدا راهنمای شروع دوره های آموزش Linux را مطالعه نمایید.

فصول دوره

Linux Fundamentals
Lab Tasks
Work on the Command Line Lab Tasks
Use Streams, Pipes, and Redirects Lab Tasks
Manage File Permissions and Ownership Lab Tasks
Create, Delete, Find, and Display Files Lab Tasks
Work with Archives and Compression Lab Tasks
Process Text Streams Using Filters Lab Tasks
و ...;

معرفی مدرس

امین شاطری
As a highly-skilled and motivated Linux systems administrator, I have more than seven years of proven experience working in a high stress environment with different groups of skilled colleagues. Working as a Linux certified instructor requires me to have strong fundamental and practical knowledge with Linux environments and systems which can be helpful with design of projects and consulting customers. With an excellent communication skills and ability to lead a team, looking for the right opportunity to bring my expertise to the work environment

روش ارزیابی و نمره‌دهی

فرم های ارزیابی

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
833,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 05:26