آموزش مدل سازی فرایندهای کسب و کار با ویژوال پارادایم

با توجه به اهمیت فرایندها در سازمان در راستای تحقق استراتژی‌ها، اهداف سازمان‌ها و همچنین ضرورت شناخت کامل سازمان جهت بهبود امور، امروزه بسیاری از کسب‌وکارها و شرکت‌ها به سمت مستندسازی و مدل‌سازی فرایندهای سازمانی خود روی آورده‌اند. ویژوال پارادایم یک رویکرد در مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار است که با استفاده از المان‌های بصری و گرافیکی، فرایندها و ارتباطات آنها را تجسم می‌کند. در این فرادرس ابتدا مروری می‌کنیم بر مفاهیمی چون فرایند، مدیریت فرایندهای کسب‌وکار BPM‎ (Business Process Management) و زبان استاندارد مدل‌سازی فرایندهای کسب‌‌وکار BPMN‎ (Business Process Model and Notation) و سپس به معرفی نرم‌افزار ویژوال پارادایم (Visual‎ Paradigm‎) که ابزاری برای مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار است، می‌پردازیم.
آموزش مدل سازی فرایندهای کسب و کار با ویژوال پارادایم
  • درس یکم: مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار (BPM) 
    • مفهوم فرایند
    • مفهوم مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار
    • زبان استاندارد مدل‌سازی فرایندهای کسب‌ و کار
  • درس دوم: معرفی نرم‌افزار Visual Paradigm
    • نرم‌افزار ویژوال پارادایم و کاربردهای آن
    • نمایش نرم‌افزار و کلیات کار با ابزارهای آن
  • درس سوم: معرفی بخش‌های مختلف نرم‌افزار و ابزارهای هر بخش
    • انواع نمودارها در ابزار و نمادهای BPMN‌ مورد استفاده در هر نمودار
  • درس چهارم: مدل‌سازی فرایندهای کسب‌ و کار - بخش یکم
    • مدل‌سازی نمونه‌ای از فرایندهای سازمان
  • درس پنجم: مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار - بخش دوم
    • نکات مرتبط با ثبت اطلاعات تکمیلی مدل‌سازی نمودارهای فرایند کسب و کار
  • درس ششم: مدل‌سازی فرایندهای کسب‌ و‌ کار - بخش سوم
    • مدل‌سازی کامل نمونه‌ای دیگر از فرایندهای سازمان
  • درس هفتم: مدل‌سازی سایر نمودارهای سازمانی
    • مدل‌سازی سایر نمودارهای سازمانی مانند: نمودار چارت سازمانی و Use Case Diagram
  • درس هشتم: نکات تکمیلی و پیشرفته کار با نرم‌افزار
    • کلیدهای میانبر کار با نرم‌افزار
    • سایر ویژگی‌های کاربردی

 

منبع: فرادرس
فرادرس
269,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 07:02