اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت ها ( پیشرفته)

دسترسی حداقل 2 هفته ای به لینک های مشاهده هر جلسه از کلاس حضور در گروه تلگرامی دوره و همفکری با دیگر شرکت کنندگان به مدت نامحدود

معرفی اجمالی دوره

دسترسی حداقل 2 هفته ای به لینک های مشاهده هر جلسه از کلاس حضور در گروه تلگرامی دوره و همفکری با دیگر شرکت کنندگان به مدت نامحدود

فصول دوره

مرور مفاهیم ارزشگذاری پایه
مقایسه و کاربرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی شامل؛ سود نقدی، جریان نقد آزاد شرکت، جریان نقد آزاد حقوق مالکانه و ارزش فعلی تعدیلی
تخمین و محاسبه صرف ها و کسرها در ارزشگذاری شامل؛ کنترل، نقدشوندگی و اندازه
ملاحظات کاربردی در تخمین بتای صنعت و نرخ رشد
کاربرد آپشن های حقیقی در ارزشگذاری استراتژیک
ارزشگذاری استارتاپ ها و شرکت های زیان ده و جوان
ارزشگذاری نهادهای مالی
ارزشگذاری دارایی های معنوی شامل؛ برند، تکنولوژی، حق الامتیاز و ...;

معرفی مدرس

دکتر احمد پویانفر
مدیرعامل شرکت آیکو عضو هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران مدیرگروه مالی دانشگاه خاتم دکترای مدیریت مالی

روش ارزیابی و نمره‌دهی

پروژه پایان دوره

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
720,000 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:51