آموزش مهارت‌های ضروری پژوهش

کاربرد دوره مهارت‌های ضروری پژوهش چیست؟ چه مطالبی را خواهید آموخت؟ در یک نگاه کلی، دوره مهارت‌های ضروری پژوهش در شش بخش ارائه شده است. آغاز پژوهش با مجموعه‌ای از دغدغه‌هاست. اولین گامِ پژوهش تبدیل این دغدغه‌ها به مسئله پژوهشی است. در بخش آغازین دوره به این مسئله می‌پردازیم. بعد از آن طبیعتاً لازم است منابع پژوهشی را جدی‌تر جستجو کنیم. در این بخش اغلب با انبوهی از منابع مواجه می‌شویم و همواره زمان محدودی داریم. در نتیجه، لازم است با بهترین‌ منابع پژوهشی، یعنی مرتبط‌ترین و معتبرترین‌ها، کار را پیش ببریم. افزون بر این موارد، لازم است با برخی تله‌های پژوهشی که در آن‌ها گرفتار می‌شویم و زمان را از دست می‌دهیم آشنا شویم. به این مسائل در بخش منابع پژوهش و مدیریت زمان می‌پردازیم. زمانی که منابع پژوهشی بیشتر می‌شوند یا درگیر چند پژوهش مختلف می‌شویم بدون سازمان‌دهی منابع برخی منابع را فراموش می‌کنیم، بین منابعی که قبلاً یافته‌ بودیم نمی‌توانیم به خوبی جستجو کنیم، فراموش می‌کنیم در انبوه منابعی که با زحمت بدست آورده‌ایم به چه موضوعاتی پرداخته شده بود و بسیاری مسائل دیگر که به سازماندهی منابع مربوط می‌شود. یکی از ابزارهای بسیار اثربخش در سازماندهی منابع پژوهشی نرم افزارهای مدیریت منابع هستند. این نرم افزارها از جمع‌آوری منابع گرفته تا سازماندهی، به اشتراک‌گذاری و استناددهی منابع کمک‌های بزرگی به ما می‌کنند. در بخش مدیریت منابع پژوهشی برخی از مهمترین نرم افزارها در این حیطه را معرفی می‌کنیم و شما را با برخی از مهمترین امکانات آن‌ها آشنا می‌کنیم. بعد از انتخاب بهترین منابع لازم است با خواندن دقیق منابع برگزیده را مطالعه کنیم. در این بخش الگویی را معرفی می‌کنیم که کمک می‌کند معناهای مهم نهفته در متن را استخراج کنیم و به صورت آگاهانه درونی‌سازی کنیم. بعلاوه، توضیح می‌دهیم که در متون علمی چگونه می‌توانیم با صرف زمان کمتری ایده‌های اصلی و شواهد و قرائنی را که آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند بیابیم. به این مسائل در بخش خواندن دقیق می‌پردازیم. اگر بدون یادداشت‌برداری منابع را مطالعه کنیم دست‌کم دچار چند آفت مهم می‌شویم، اول اینکه نمی‌توانیم از چارچوب منابع موجود به خوبی فاصله بگیریم، دوم اینکه بسیاری از نکات حیاتی را در پژوهش‌ از دست می‌دهیم و سوم اینکه احتمال بُروز سرقت ادبی ناخواسته زیاد می‌شود. نکات پیرامون یادداشت‌برداری اصولی را در بخش بعدی می‌آموزیم. یکی از مهارت‌هایی که از آغاز تا انجام یک پژوهش برای هر پژوهشگری ضروری است، مهارت‌های تفکر انتقادی است. به عنوان نمونه، یکی از ارکان هر پژوهشی پردازش اطلاعات است بدون قدرت تحلیل این پردازش امکان‌پذیر نیست. قدرت تحلیل افراد پیوند وثیقی با تفکر انتقادی دارد. در بخش تفکر انتقادی نحوه مواجهه سنجیده با پژوهش‌ها را می‌آموزیم.هدف از دوره مهارت‌های ضروری پژوهش چیست؟ مهارت‌های ضروری در پژوهش، کلیدی‌ترین مهارت‌هایی هستند که برای موفقیت در انجام هر پژوهشی فارغ از موضوع به آن‌ها نیازمندیم. هدف از این دوره، آموزش این مهارت‌هاست. دوره مهارت‌های ضروری پژوهش مناسب چه کسانی است؟ تمام پژوهشگران در هر حوزه‌ای از دانش مخاطب این دوره هستند.

معرفی اجمالی دوره

کاربرد دوره مهارت‌های ضروری پژوهش چیست؟ چه مطالبی را خواهید آموخت؟ در یک نگاه کلی، دوره مهارت‌های ضروری پژوهش در شش بخش ارائه شده است. آغاز پژوهش با مجموعه‌ای از دغدغه‌هاست. اولین گامِ پژوهش تبدیل این دغدغه‌ها به مسئله پژوهشی است. در بخش آغازین دوره به این مسئله می‌پردازیم. بعد از آن طبیعتاً لازم است منابع پژوهشی را جدی‌تر جستجو کنیم. در این بخش اغلب با انبوهی از منابع مواجه می‌شویم و همواره زمان محدودی داریم. در نتیجه، لازم است با بهترین‌ منابع پژوهشی، یعنی مرتبط‌ترین و معتبرترین‌ها، کار را پیش ببریم. افزون بر این موارد، لازم است با برخی تله‌های پژوهشی که در آن‌ها گرفتار می‌شویم و زمان را از دست می‌دهیم آشنا شویم. به این مسائل در بخش منابع پژوهش و مدیریت زمان می‌پردازیم. زمانی که منابع پژوهشی بیشتر می‌شوند یا درگیر چند پژوهش مختلف می‌شویم بدون سازمان‌دهی منابع برخی منابع را فراموش می‌کنیم، بین منابعی که قبلاً یافته‌ بودیم نمی‌توانیم به خوبی جستجو کنیم، فراموش می‌کنیم در انبوه منابعی که با زحمت بدست آورده‌ایم به چه موضوعاتی پرداخته شده بود و بسیاری مسائل دیگر که به سازماندهی منابع مربوط می‌شود. یکی از ابزارهای بسیار اثربخش در سازماندهی منابع پژوهشی نرم افزارهای مدیریت منابع هستند. این نرم افزارها از جمع‌آوری منابع گرفته تا سازماندهی، به اشتراک‌گذاری و استناددهی منابع کمک‌های بزرگی به ما می‌کنند. در بخش مدیریت منابع پژوهشی برخی از مهمترین نرم افزارها در این حیطه را معرفی می‌کنیم و شما را با برخی از مهمترین امکانات آن‌ها آشنا می‌کنیم. بعد از انتخاب بهترین منابع لازم است با خواندن دقیق منابع برگزیده را مطالعه کنیم. در این بخش الگویی را معرفی می‌کنیم که کمک می‌کند معناهای مهم نهفته در متن را استخراج کنیم و به صورت آگاهانه درونی‌سازی کنیم. بعلاوه، توضیح می‌دهیم که در متون علمی چگونه می‌توانیم با صرف زمان کمتری ایده‌های اصلی و شواهد و قرائنی را که آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند بیابیم. به این مسائل در بخش خواندن دقیق می‌پردازیم. اگر بدون یادداشت‌برداری منابع را مطالعه کنیم دست‌کم دچار چند آفت مهم می‌شویم، اول اینکه نمی‌توانیم از چارچوب منابع موجود به خوبی فاصله بگیریم، دوم اینکه بسیاری از نکات حیاتی را در پژوهش‌ از دست می‌دهیم و سوم اینکه احتمال بُروز سرقت ادبی ناخواسته زیاد می‌شود. نکات پیرامون یادداشت‌برداری اصولی را در بخش بعدی می‌آموزیم. یکی از مهارت‌هایی که از آغاز تا انجام یک پژوهش برای هر پژوهشگری ضروری است، مهارت‌های تفکر انتقادی است. به عنوان نمونه، یکی از ارکان هر پژوهشی پردازش اطلاعات است بدون قدرت تحلیل این پردازش امکان‌پذیر نیست. قدرت تحلیل افراد پیوند وثیقی با تفکر انتقادی دارد. در بخش تفکر انتقادی نحوه مواجهه سنجیده با پژوهش‌ها را می‌آموزیم.هدف از دوره مهارت‌های ضروری پژوهش چیست؟ مهارت‌های ضروری در پژوهش، کلیدی‌ترین مهارت‌هایی هستند که برای موفقیت در انجام هر پژوهشی فارغ از موضوع به آن‌ها نیازمندیم. هدف از این دوره، آموزش این مهارت‌هاست. دوره مهارت‌های ضروری پژوهش مناسب چه کسانی است؟ تمام پژوهشگران در هر حوزه‌ای از دانش مخاطب این دوره هستند.

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه خدمات منتورینگ پروژه محور تمرین و آزمون تالار گفتگو تسهیل استخدام

فصول دوره

مقدمه‌ای بر پژوهش و مهارت‌های ضروری مورد نیاز آن
فصل اول: رسیدن از موضوع مورد علاقه به طراحی پژوهشی کارا و اثربخش
فصل دوم: منابع پژوهش
فصل سوم: معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع پژوهشی
فصل چهارم: خواندن دقیق
فصل پنجم: یادداشت‌نویسی و یادداشت‌برداری
فصل ششم: مواجهه سنجیده‌تر با ادعاها و پشتیبان آن‌ها (تفکر انتقادی)
فصل هفتم: نگارش دانشگاهی
فصل هشتم: استفاده از منابع دیگران در پژوهش;

معرفی مدرس

علیرضا درّی نوگورانی
علیرضا درّی نوگورانی دوره کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران، دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی و دوره دکتری خود را در رشته فلسفه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گذرانده است. او در هنگام انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود (سال‌ 1390) با نرم‌افزار زوترو آشنا شد و در طول دوره دکتری تجارب زیادی در استفاده بهتر از این نرم‌افزار پیدا کرده است. وی در سال 97 مدرک رسمی مربی‌گری آموزش نرم‌افزار پژوهیار (نسخه تعدیل‌شده زوترو برای پژوهشگران فارسی‌زبان) را از سوی موسسه نور (توسعه‌دهنده پژوهیار) اخذ کرده است و کارگاه‌های مختلفی را برای آموزش نرم‌افزار زوترو و پژوهیار برگزار کرده است.

روش ارزیابی و نمره‌دهی

حد نصاب قبولی در دوره: 80.0 نمره فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد.

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
551,650 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 15:06