تحلیل بنیادی جامع (آنلاین)

در دو دهه گذشته بازارهای مالی در ایران بسیار توسعه یافته است که این امر موجب رشد سرمایه گذاری در این بازارها شده است. با توجه به گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی در سطح ملی و جهانی، نیاز به منابع علمی و کاربردی در این زمینه بیش از پیش احساس می گردد. روش تحلیل بنیادی از جمله ابزارهای توانمند در حوزه مالی است که مبنای بسیاری از تصمیمات در این زمینه است.

معرفی اجمالی دوره

در دو دهه گذشته بازارهای مالی در ایران بسیار توسعه یافته است که این امر موجب رشد سرمایه گذاری در این بازارها شده است. با توجه به گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی در سطح ملی و جهانی، نیاز به منابع علمی و کاربردی در این زمینه بیش از پیش احساس می گردد. روش تحلیل بنیادی از جمله ابزارهای توانمند در حوزه مالی است که مبنای بسیاری از تصمیمات در این زمینه است.

فصول دوره

مقدمه تحلیل بنیادی :

تحلیل اقتصاد جهانی

رابطه پارامترهای اقتصادی

مفهوم فضای سرمایه گذاری

تحلیل فضای اقتصادی کشور هدف:

تئوری داو

بررسی پارامترهای اطمینان و عدم اطمینان

بررسی چشم انداز اقتصادی

صنعت هدف :

بررسی صنعت هدف از دید جهانی

بررسی صنعت هدف از دید کشور هدف

تحلیل قوانین جاری و مرتبط با شرکت

بررسی سری های زمانی مرتبط با شرکت

پیش بینی وضعیت سودآوری شرکت

نگاهی اجمالی به روش‌های ارزش گذاری:

ارزش گذاری مدل گردون

ارزش گذاری مقایسه‌ای درون صنعت

ارزش گذاری از روش هزینه جایگزینی;

معرفی مدرس

آقای پیام صالحی
معامله گر و تحلیلگر ارزی بانک مرکزی

روش ارزیابی و نمره‌دهی

آزمون پایان دوره

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
810,000 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 17:15