دستور خط و فرهنگ املایی خط فارسی

کتاب «فرهنگ املایی خط فارسی» که به کوشش دکتر علی‌اشرف صادقی و زهرا زندی‌مقدم فراهم شده است + لینک دانلود رایگان

پایگاه خبری اختبار- خط، چهره مکتوب زبان است و همانگونه که زبان از مجموعه اصول و قواعدی به نام دستور زبان پیروی می کند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که مجموع آن اصول و وضوابط دستور خط نامیده می شود. خط فارسی به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی، خط رسمی کشور است و کلیه اسناد رسمی و مکاتبات و کتابهای درسی باید به این خط نوشته شود و طبعاً چنین خطی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدون داشته باشد تا همگان با رعایت آنها، هویت خط را تثبیت کنند و محفوظ دارند.

کتاب دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۸۴ با مدیریت حسین ایوبی زاده تهیه شده است. ویژگی‌های خطّ فارسی، املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها، روش کتابت همزه، قواعد پیوسته‌نویسی یا جدانویسی، فهرست واژه‌هایی با دو یا چند املا و… برخی از موضوعات این  کتاب است که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای استفاده رایگان، منتشر شده است.

برای دانلود فایل پی‌دی‌اف دستور خط فارسی کلیک کنید

جدانویسی یا پیوسته‌نویسی واژه‌های مرکب و مشتق یکی از دشواری‌های زبان فارسی است. «فرهنگ املایی خط فارسی» که به کوشش دکتر علی‌اشرف صادقی و زهرا زندی‌مقدم فراهم شده پاسخی است بر این دشواری. این کتاب با پیروی از «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه و از سوی همین فرهنگستان نیز برای استفاده رایگان، منتشر شده است.

برای دانلود فایل پی‌دی‌اف کتاب فرهنگ املایی خطّ فارسی کلیک کنید

منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 07:04