مهندس صنایع غذایی جویای کار

مهدی رستمی
کد آگهی: KP234056
متن کامل آگهی:
سرپرست تولید در کارخانجات لبنیات به مدت 5 سال
سرپرست تولید در کارخانه تولید کرمفیل،ژل کیک،مغزی کروسان به مدت 7سال
آماده به کار
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 22:25