از دوستات نظر بگیر

درآمد یک مدیر ساختمان چقدر است؟

مدیر ساختمان

1400/08/04
درآمدمدیرساختمان
19:11
استخدام مدیر پروژه و سرپرست کارگاه پیمانکار
استخدام مدیر پروژه جهت پروژه های پیمانکاری نمای خشک ساختمان مسلط به شرایط عمومی پیمان و قرارداد ها و مدیریت پروژه مسلط به نمای خشک مسلط به نرم افزارهای اتوکد و رویت مسلط به مذاکرات و جلسه ها با کار...
چقدراست
19:11
یک‌شنبه 7 آذر 1400، ساعت 02:33