کارپیشهپشتیبانی 0903 - 7898863ثبت آگهی
خرید اعتبار برای دریافت رزومه کامل

معاون

کد 97134182

اطلاعات شخصی

جنسیت:

مرد

شهر محل سکونت:

اصفهان اصفهان

محله:

کشاورزی

مهارت‌ها

معماری

مدارک تحصیلی

مدرک کارشناسی معماری از دانش پژوهان (تیر 1397)

مدرک کارشناسی معماری از دانش پژوهان (تیر 1397)

سوابق کاری

معاون در سفیر نگین گسترزاگرس (به مدت 10 سال از آذر 1398 )

مسیول دفتری در بیمه سرمد (به مدت 2 سال از آذر 1398 )

مسیول دفتری در پردیس ساخت سپاهان (به مدت 6 ماه از آذر 1398 )

پیمانکار در صلب سازه