کد 60811796

محمودسعیدی

شاطری تنوری سبزواری وکاشمری

خرید اعتبار برای دریافت اطلاعات تماس با کارجو

اطلاعات شخصی:
جنسیت:
آقا
وضعیت نظام وظیفه:
نامشخص
شهر:
خراسان رضوی، بردسکن
محله:
شهرستان بردسکن
مهارت‌های شغلی:
شاطر تنوری کاشمر ی و
سبزواری
سوابق تحصیلی:
زیر دیپلم
سوابق شغلی:
شاطری تنوری سبزواری وکاشمری
از دی 1398