محمودسعیدی

محمودسعیدی

خراسان رضوی،بردسکن ، شهرستان بردسکن
کد رزومه: 60811796
به اشتراک بگذار
خرید اعتبار دریافت اطلاعات تماس
جنسیت: آقا
وضعیت نظام وظیفه: نامشخص

سوابق شغلی:

شاطری تنوری سبزواری وکاشمری

از دی 1398

سوابق تحصیلی:

زیر دیپلم

مهارت‌ها

شاطر تنوری کاشمر ی و
سبزواری
پنج‌شنبه 23 مرداد 1399، ساعت 06:25