پنج‌شنبه 21 فروردین 1399، ساعت 11:08
کد 32257738

سیدصالخی

خرید اعتبار برای
دریافت اطلاعات تماس با کارجو

اطلاعات شخصی:
جنسیت:
خانم
شهر:
چهارمحال وبختیاری، شهرکرد
محله:
مهارت‌های شغلی:
کمک های اولیه
فروشندگی
سوابق تحصیلی:
دیپلم کودکیاری
سوابق شغلی:
پیمانکتری سلف ورستوران وفروشندگی لباس
از فروردین 1399