کد 1141551

سید محمد جوادپور

مدیر کسب و کار نوین

خرید اعتبار برای دریافت اطلاعات تماس با کارجو

I am an energetic, ambitious person who has developed a mature and responsible approach to any task that I
undertake, or situation that I am presented with. As a graduate with 5 years' experience in management, I am
excellent in working with others to achieve a certain objective on time and with excellence. In my previous role, I
improved the performance, operations and productivity of my team by 35%.

اطلاعات شخصی:
جنسیت:
آقا
وضعیت نظام وظیفه:
نامشخص
شهر:
تهران، تهران
محله:
مهارت‌های شغلی:
مدیریت کارخانه
استارت آپ
مدیریت تولید و عملیات
برنامه ریزی تولید و کنترل موجودیها
مدیریت فرآیند
مدیریت پروژه نرم افزاری
مدیریت لجستیک
سوابق تحصیلی:
کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع
آزاد کرج
خرداد 1399
کارشناسی مهندسی صنایع
آزاد ابهر
خرداد 1389
سوابق شغلی:
مدیر کسب و کار نوین
LG (گلدیران)
مشغول به کار از مهر 1397
مدیر لجستیک (انبارش و توزیع مویرگی)
LG (گلدیران)
از دی 1396 به مدت 9 ماه
مدیر کنترل کیفیت
شرکت تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
از دی 1395 به مدت 1 سال
معاون مدیر کارخانه
شرکت تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
از اسفند 1394 به مدت 11 ماه
مدیر کارخانه
شرکت تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
از اردیبهشت 1394 به مدت 11 ماه
مدیر برنامه ریزی
شرکت تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
از اسفند 1393 به مدت 1 سال و 11 ماه
مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت درسیستم مدیریت کیفیت و آزمایشگاه 17025
شرکت تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
از اسفند 1393 به مدت 2 سال و 11 ماه
کارشناس تضمین کیفیت
داروسازی راموفارمین
از بهمن 1392 به مدت 1 سال
کارشناس برنامه ریزی تولید و تضمین کیفیت
ایران دلکو
از دی 1391 به مدت 1 سال و 1 ماه
کارآموز کنترل پروژه
بهمن موتور
از مهر 1388 به مدت 9 ماه