استخدام-مرکز-تحقیقات-صنایع-انفورماتیک
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 28 مرداد 1402)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 18 تیر 1402)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 3 تیر 1402)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در شهر رباط کریم
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 3 تیر 1402)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 3 تیر 1402)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 19 فروردین 1402)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
فقط خانم
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 30 بهمن 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (دوشنبه 26 دی 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
فقط خانم
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 18 دی 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
حقوق 7,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک کارشناسی ارشد
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 18 دی 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
حقوق 7,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک کارشناسی ارشد
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 18 دی 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
حقوق 7,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک کارشناسی ارشد
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 18 دی 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
حقوق 7,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک کارشناسی ارشد
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 12 شهریور 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (دوشنبه 7 شهریور 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (دوشنبه 7 شهریور 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
فقط خانم
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 29 مرداد 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 23 مرداد 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 23 مرداد 1401)
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center
 در تهران
تمام وقت
مدرک کارشناسی

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 31 شهریور 1402، ساعت 15:12