استخدام-شرکت-کشت-و-صنعت-لرستان
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (شنبه 17 تیر 1402)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (شنبه 17 تیر 1402)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (سه‌شنبه 30 خرداد 1402)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (شنبه 13 خرداد 1402)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (یک‌شنبه 20 فروردین 1402)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (سه‌شنبه 16 اسفند 1401)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (جمعه 5 اسفند 1401)
شرکت کشت و صنعت و دام کاهو
 در سراسر کشور
یا کارمند متاهل نهایت سن 35 سال بیمه + حقوق شروع با 5 میلیون تومان منزل مسکونی + آب و برق و گاز رایگان محدوده کار پیچ ساغروان

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
جمعه 31 شهریور 1402، ساعت 15:04