استخدام-شرکت-پروژه-کاران-کوروش-پرشیا
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند لحظه پیش)
 در کرمان
حقوق 500,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
حقوق 700,000 - 2,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند لحظه پیش)
 در خراسان رضوی
حقوق 300,000 - 500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانپارس
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در تهران
حقوق 350,000 - 700,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - عاشق‌آباد
پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در یزد
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در فارس
حقوق 12,000,000 - 16,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در همدان
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قروه
پروژه‌ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مجید زادخوست
 در ایلام
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در سورک - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - فتح
حقوق 24 - 30 تومان
پروژه‌ای
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
تحقیقات مهندسی فرابین سپاهان
 در اصفهان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
پاداش - امکان دورکاری - ساعات کاری منعطف
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نوشهر
پروژه‌ای
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - آینه خانه
پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 31 شهریور 1402، ساعت 14:33