کارشناس اداری
مرکزی، ساوه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ساوه
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ساوه
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
سایر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ساوه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ساوه
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ساوه
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ساوه
پاره وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (4 روز پیش)
گروه مهندسین آگراپاد | Agrapad Eng Group
 در ساوه
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (5 روز پیش)
niksun-,eletto.renzo
 در ساوه
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ساوه
حقوق 5 - 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ساوه
حقوق 4 - 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ساوه
حقوق 35 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در ساوه
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ساوه
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در ساوه
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:57